voorwaarden

Op al onze opdrachten zijn de algemene voorwaarden, zoals gesteld in DNR 2001, van toepassing.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd onder nr. 1247 KvK te Tiel

De Nieuwe Regeling rechtsverhouding opdrachtgever – archtitect, ingenieur en adviseur kunt u via onderstaande link downloaden.

DNR 2011